Voedingsindustrie oplossingen voor automatisering

Ook de voedingsindustrie voelt de druk om goedkoper te produceren. De efficiëntie en arbeidsproductiviteit moeten omhoog. Ook willen consumenten dat er duurzaam wordt geproduceerd en gezondere producten. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, passen bedrijven onder meer robotisering toe. Dat is een van de voedingsindustrie oplossingen om de concurrentiekracht te vergroten. De robotdichtheid van die sector is vrij laag. Met robots kan de kwaliteit van de productie beter worden gehandhaafd en de personeelskosten worden verlaagd. Personeel aantrekken is een probleem voor die sector en het personeelsbestand vergrijst. Ook vereisen robots en andere automatiseringsoplossingen andere kennis en vaardigheden, en daarom zal bijscholing moeten plaatsvinden. De helft van de toekomstige personeelsbehoefte zou met robots kunnen worden ingevuld. Daar zijn natuurlijk wel investeringen voor nodig.

Investeren in robots

In 2018 was de robotdichtheid in de voedingsindustrie 117 robots per 10.000 werknemers. Die robotdichtheid voor de totale industrie was gemiddeld 142. De oorzaken van de lage dichtheid in de voedingsindustrie was aan de ene kant de technologie. Die was minder geschikt voor de voedingsindustrie. De andere kant is dat die industrie met strenge voedselveiligheidsregelgeving te maken heeft, waarbij hogere eisen worden gesteld aan de hygiëne. De snelheid waarmee nieuwe innovaties worden doorgevoerd in de voedingsindustrie was laag. Dat had te maken met de kleine marges waardoor hoge investeringen moeilijk te realiseren waren. Toch is inmiddels de robotdichtheid in de voedingsindustrie aan het toenemen en is die groei nu groter dan in andere sectoren.

Total cost of ownership

Voor een investering is de Total Cost of Ownership (TCO) belangrijk. De TCO zijn de totale kosten van aanschaf, onderhoud, reparaties en allerlei bijkomende kosten. Zoals gezegd hebben we van de voedingsindustrie oplossingen voor de automatisering de robots hier aan de orde gesteld. De TCO dient te worden vastgesteld. Is het geld er niet voor de aanschaf van een nieuwe robot, dan is een refurbished robot een mogelijkheid. Een derde optie is leasing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *